Onze mensen

Elke organisatie draait door middel van een bestuur.
De HIB heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
De sportavonden worden gegeven door opgeleide instructeurs.
Daarnaast zijn er vrijwilligers die zorg dragen voor allerlei hand en spandiensten.

DAGELIJKS BESTUUR

Leon, voorzitter

Joke, secretaris

Margreet, penningmeester

Kees, bestuurslid

Hans, bestuurslid

INSTRUCTEUR(S)

Sportinstructeur
Linda


MEDISCHE VERZORGING

Tijdens onze sportavonden er altijd medische begeleiding aanwezig door een arts of verpleegkundige.

Er is een AED aanwezig. Er zijn leden die de reanimatie cursus hiervoor hebben gevolgd.